Mobilhuvud-GJN

kontakta oss!

Växel: 0498-20 25 00
Besöksadress: Visborgsallén 39-41
Postadress: Box 1498 621 25 Visby

Gotland Just Nu,Lasse Persson tel: 0498-20 25 29
E-post: lasse.persson@gotlandsmedia.se

Försäljningsavdelningen tel: 0498-20 25 20
E-post: annons@gotlandsmedia.se

Ansvarig utgivare: Mats Pettersson